เคล็ดลับ

เคล็ดลับต่างๆ

Hey there! Thanks for dropping by Theme Preview! Take a look around
and grab the RSS feed to stay updated. See you around!

Posts Tagged ‘ประติมากรรม’

 

ศิลปะเมโสโปเตเมีย (Mmesopotamia Art)

งานศิลปะยุคสมัยเก่ามีงานศิลปะที่หลากหลายมาก  ศิลปะเมโสโปเตเมีย เป็นศิลปะที่น่าเรียนรู้ และมีการสื่อความหมายอย่างชัดเจน ศิลปะเมโสโปเตเมีย (Mmesopotamia Art) เป็นบริเวณที่เรียกว่าตะวันออกใกล้ (Near East) อียิปต์ อิสราเอล     ซีเรีย อีรัก อิหร่าน ตุรกี ดินแดนส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย เหลือความอุดมสมบูรณ์ตามบริเวณลุ่มแม้น้ำ เช่น แม่น้ำไนล์   แม่น้ำไทกรีสและยูเฟรตีส (ซีเรีย – อิรัก) มีชนเผ่าต่าง ๆ    อาศัยอยู่ตามเวลาแต่ละยุคสมัยอาณาจักรบาบิโลเนีย  มีกษัตริย์ที่สามารถพระองค์หนึ่ง คือ พระเจ้าฮัมมูราบิ ทรงตรากฎหมายใหม่ศิลปกรรม  ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยอิฐเผ่าไฟหรือดินผสมฟางตากแดดให้แห้งสถาปัตยกรรม  เนื่องจากวัสดุไม่คงทนถาวร สันนิษฐานว่ามีแผนผังสี่เหลี่ยมและมีการใช้เสาและประตูโค้ง (Arch) เพื่อรับน้ำหนักจักรวรรดิอัสสิเรีย กษัตริย์สำคัญคือพระเจ้าอัสสุรนะสิรปาล

ผลงานศิลปะทางด้านสถาปัตยกรรม  เป็นการวางผังพระราชวังจัดอย่างสลับซับซ้อน ใช้อิฐในการก่อสร้าง ใช้ระบบหลังคาโค้ง (Barrel   Vault)

ผลงานทางด้านประติมากรรม  รูปวัวแกะสลักมีปีกแต่หัวเป็นคน เป็นสัญลักษณ์ คือ วัวหมายถึง แผ่นดิน ศีรษะคน หมายถึง กษัตริย์ ปีก หมายถึง ท้องฟ้าเป็นภาพนูนสูง สร้างเป็นรูปวัวมี 5 ขา ที่ทำเช่นนั้นเพราะหวังผลในการมองดูแต่ละจุดยืน สิงโตสลักได้สวยงามมีชิตสมจริง ภาพสิงโตบาดเจ็บ (ศิลปะทั่วไป)

ขอขอบคุณข้อมูลที่ดีจาก panya2536.wordpress.com

                งานศิลปะทั่วไปที่ศิลปินได้สร้างสรรค์คืออกมาได้อย่างสวยงาม นั้นมีมากมายตามแต่มุมมองของแต่ล่ะคน ซึ่งหากศิลปินที่ได้สร้างสรรค์ออกมานั้นเป็นศิลปินที่ได้รับการยกย่อมมากมาย นั้นก็หมายถึงว่าหากงานศิลปะที่ได้สร้างสรรค์ออกมาได้เข้าตานักสะสมงานศิลปะแล้วนั้น งานศิลปะชิ้นนั้นๆก็ย่อมที่จะมีราคาที่สูงไปด้วย และหนึ่งในงานศิลปะที่มีผู้สะสมได้ครอบครองเอาไว้ นั้นก็คืองานศิลปะที่ชื่อว่า เฮราบาร์แบรินี หรือ จูโนบาร์แบรินี ซึ่งเป็นงานประติมากรรมที่สวยงาม

เฮราบาร์แบรินี หรือ จูโนบาร์แบรินี เป็นประติมากรรมท่าหนึ่งของเทพีเฮรา หรือ เทพีจูโนในท่ายืน สวมมงกุฎ และเครื่องแต่งกายแบบเพพลอส ที่แนบร่างและเลื่อนลงมาจากไหล่ซ้ายจนเกือบจะเห็นหน้าอก มือขวาถือคทา และมือซ้ายถือจานพาเทรา ซึ่งศิลปินทำออกมาได้อย่างสวยงามมาก

ชื่อ เฮราบาร์แบรินี ตั้งตามชื่อผู้เป็นเจ้าของซึ่งคือตระกูลบาร์แบรินี งานชิ้นนี้เป็นงานก็อปปีจากประติมากรรมกรีกโบราณ ที่อาจจะแกะโดยอาลคาเมนีส ในปัจจุบันตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ปิโอ เคลเมนติโนของกลุ่มพิพิธภัณฑ์วาติกันที่กรุงโรมประเทศอิตาลี

นับได้ว่าเป็นงานศิลปะที่สวยงาม และเป็นที่ชื่อชอบของเหล่านักสะสม ซึ่งเป็นงานศิลปะหนึ่งในหลายๆชิ่นที่ได้ถูกเหล่านักสะสมงานศิลปะได้ครอบครองเอาไว้ เพราะงานระติมากรรมชิ้นนี้ได้เป็นงานศิลปะที่สวยงามและได้รับการยกย่องว่าเป็นงานศิลปะที่ได้สร้างสรรค์ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งรูปร่าง โครงร่าง และลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์อันสวยงาม มีศิลปินน้อยคนนักที่จะสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะที่สวยงามออกมาได้ขนาดนี้ เป็นการสร้างสรรค์ที่ให้ทั้งเทคนิคที่มีใส่เข้าไปในงานศิลปะชิ้นนี้ นับว่าเป็นงานศิลปะที่น่าเก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างยิ่ง

ขอบคุณข้อมูลจาก th.wikipedia.org